Norwegian startet med 1 mnd. avtale på bussreklame som en test i 2017. Vi overtalte de til å forlenge avtalen med samme budskap i 3 mnd. til. Norwegian velger nå bussreklame som sin utendørsreklame i Vestfold. De gjentok en 4 mnd. kampanje i 2018 og konklusjonen er svært fornøyd med kampanjen i 2018. Dette vil de fortsette med også i 2019. Norwegian er også svært fornøyd med vår service.