Elihuskolen hadde et ufortjent dårlig omdømme samt ledige plasser på deres private skole. De hadde kun Facebook. De valgte bussreklame høsten 2016. Høsten 2017 hadde de 17 % vekst i etterspørsel etter elevplasser og omdømmet hadde endret seg dramatisk da kundene hadde sett baksiden av bussen med de blide barna som går på skolen. Den positive utviklingen fortsatte ut året 2017 og vi tok av bussreklamen januar 2018 da de nå har fulle lister samt venteliste på ledig plass. De kan nå velge hvilke elever som kan komme inn.