Alexx Alexxander

 

Alexx Alexxander er magiker og ønsker å nå fram til sitt publikum. Hva er mer naturlig enn bussreklame? Bussreklamen når alle den møter i sin rute og bussene de valgte var en rute som går gjennom hele Vestfold og en som går fra Holmestrand til Tjøme. Responsen var så god at samarbeidet fortsetter også i 2016. http://www.alexx.no/